Tiếp tục mua hàng “Bộ dầu gội và dầu xả Obsidian 580ml” đã được thêm vào giỏ hàng.
Tiếp tục mua hàng “Bộ dầu gội, dầu xả phục hồi tóc Nioxin số 6 1000ml” đã được thêm vào giỏ hàng.

Dầu xả

1 2 3 4